Voor particulieren worden investeringen in MKB-leningen in de basis beschouwd als een belegging, waarvan de waarde belast wordt in Box 3 voor de inkomstenbelasting. Hierbij is er dus voor de belastingdienst geen verschil met het geld op een spaarrekening of een belegging in een beursgenoteerde onderneming. […]

Volledig antwoord

Bij Voordegroei betaalt u maandelijks 0,07% over uw investeringsbedrag.

Dus als u bijvoorbeeld €10.000,- investeert in een lening met een looptijd van 3 jaar die lineair aflost, dan betaalt u de eerste maand 0,07% over €10.000,- =€ 7,00 kosten. […]

Volledig antwoord

U kunt betalen via een gewone overboeking of via Ideal.

Volledig antwoord

Na uw inschrijving kunt u uw inschrijving nog wijzigen of annuleren. Na betaling van uw investering heeft u 24 uur de tijd om te annuleren. Daarna is de investering definitief.

Volledig antwoord

Aan elke investering zijn risico’s verbonden. Indien een bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen betekent dat mogelijk de resterende rente en aflossingen niet meer door de ondernemer worden betaald aan u. […]

Volledig antwoord

Met de investeerderstoets bepaalt u aan de hand van een vragenlijst uw investeringsprofiel. Deze toets geeft uzelf én ons inzicht in uw kennis en ervaring met beleggen, in uw beleggingsdoelen en uw financiële situatie. […]

Volledig antwoord

De onderneming heeft de mogelijkheid om zekerheden in te brengen. Een verstrekte zekerheid heeft in principe geen invloed op de risicoklasse maar zorgt voor extra comfort in de financiering.

Volledig antwoord

Neen, er is geen garantie op de investering.

Volledig antwoord

Neen, momenteel is het niet mogelijk om investeringen te verhandelen.

Volledig antwoord

Indien een ondernemer in gebreke blijft voor de betaling van lening en aflossing stuurt Voordegroei een brief waarin wordt verzocht binnen 5 dagen alsnog te betalen. De investeerders worden hiervan op de hoogte gebracht. […]

Volledig antwoord

Voordegroei wil de risico’s voor u als investeerder zoveel mogelijk inzichtelijk maken en beperken. Naast de uitgebreide screening van de door ons aangeboden leningen adviseert Voordegroei bovendien om uw investeringen voldoende te spreiden. […]

Volledig antwoord

Om bij Voordegroei voor een lening in aanmerking te komen moet een onderneming voldoen aan een aantal basisvereisten:
De onderneming bestaat minimaal 2 jaar […]

Volledig antwoord

Elke ondernemer en onderneming wordt uitgebreid gescreend voordat een lening bij Voordegroei wordt aangeboden aan investeerders. Bij de screening van een ondernemer wordt gekeken naar de financiële cijfers van de voorgaande jaren en een prognose van de komende jaren. […]

Volledig antwoord

De hoogte van de rentevoet hangt af van de kredietwaardigheid van het bedrijf en van de looptijd van de lening.

Volledig antwoord

De ondernemers kiest de looptijd van de lening.

Volledig antwoord

Bart Vemer

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com