Voordegroei heeft hier in samenwerking met haar financieringsexperts, kredietspecialisten en accountants een gedegen screeningsmodel voor ontwikkeld. Het model werkt op basis van de Europees wetenschappelijk gevalideerde URA Rating methodiek. Deze methodiek is vergelijkbaar met methoden die binnen banken worden gebruikt om naar financiële bedrijfssituaties te kijken. Bovendien neemt deze methode ook de positie van de onderneming ten opzicht van vergelijkbare bedrijven in dezelfde regio en of branche mee in de analyse. Essentieel is de vraag of de onderneming voldoende cashflow heeft om aan zijn toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen.

Op basis van de laatste twee jaarrekeningen en het bedrijfsplan met prognose, worden diverse ratio’s berekend die inzicht geven in de financiële sterkte van de MKB onderneming. De creditscore wordt berekend aan de hand van de current ratio*, solvabiliteit**, URA Rating*** en de Debt Service Cover ratio****.

Risicoklassen Rating bandbreedte rentepercentage
Uitstekend  A+ 4%   –   6%
Goed  A 5%   –   8%
Ruim voldoende  B 7%   –  10%
Voldoende  C 9%   –  12%
Matig  C- Afwijzen

 

De risicoklasse en rating laten zien hoe hoog het risico is dat met de betreffende investering gepaard gaat. Het biedt een goede indicatie over de hoogte van het risico van de lening.

*Current ratio geeft een indicatie in hoeverre de korte schulden kunnen worden voldaan uit opbrengsten van de vlottende activa.

**Solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een onderneming weer en geeft een indicatie van de financiële gezondheid van een bedrijf.

***URA rating betreft een voorspelling van de uitvalwaarschijnlijkheid van een onderneming voor het komende jaar.

****Debt Service Cover ratio geeft aan in hoeverre een onderneming in staat is om de lasten van een lening (rente en aflossingen) te betalen.

Bart Vemer

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com