Een aanvraag indienen is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Wij brengen pas kosten in rekening als we de lening aan u verstrekken.

Volledig antwoord

Is de financiering geslaagd? Dan betaalt u over het leenbedrag een succesfee van 1,5%. Daarnaast betaalt u een administratievergoeding van 0,1% per maand over het resterende leenbedrag. Deze bedragen zijn exclusief BTW. Wilt u meer weten over de kosten? Neem dan contact op met ons team.

Volledig antwoord

De succesfee van Voordegroei wordt afgetrokken van het nettobedrag van uw lening, voordat het bedrag naar uw rekening wordt overgemaakt. Naast de rente en aflossing die u betaalt aan investeerders, wordt er een administratievergoeding berekend. […]

Volledig antwoord

Een vaste boete van EUR 1.000,- wordt in rekening gebracht vanaf de derde werkdag na de vervaldatum. Voordegroei stuurt een sommatie op de dag van de gemiste betaling en brengt EUR 500,- in rekening voor elke sommatie. De vergoeding voor sommaties bedraagt maximaal EUR 2.500 per maand.

Volledig antwoord

De kosten voor de monitoring worden gedragen door Voordegroei.

Volledig antwoord

Neen, echter Voordegroei behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, extra kosten in rekening te brengen aan de ondernemer indien extra monitoring noodzakelijk is. Deze kosten zijn uitsluitend ter dekking van de extra werkzaamheden die verricht worden.

Volledig antwoord

Bemiddelingsdiensten via een platform als Voordegroei zijn belast met BTW.

Volledig antwoord

Bart Vemer

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com