Voordegroei financiert uw groeiambitie. Bij Voordegroei kunt u uw financieringsbehoefte invullen met vreemd vermogen en behoudt u volledige zeggenschap over uw onderneming.

Volledig antwoord

Financiering regelen wordt weer leuk. U zal zien dat het u energie oplevert! Voordegroei is betrokken bij uw groeiambitie en zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u de financiering krijgt die noodzakelijk is om uw business succesvol uit te breiden.

Volledig antwoord

Het is mogelijk om zekerheden in te brengen. Hierdoor neemt het risico voor de investeerder af en zal het rentetarief dat betaald wordt lager zijn.

Volledig antwoord

Een persoonlijke borgstelling als dekking van de aangevraagde financiering kan deel uitmaken van de propositie.

Volledig antwoord

De looptijd van de lening is minimaal 6 maanden en maximaal 84 maanden. Bedrijfsmatig vastgoed is gebaseerd op 20 jaar lineair.

Volledig antwoord

Voordegroei is er niet voor verliesfinanciering, rekening courant faciliteiten en start-ups die een trackrecord hebben van minder dan 2 jaar.

Volledig antwoord

Voor de beoordeling van de financieringsvraag dient u de jaarrekeningen van de twee laatste boekjaren en het lopende jaar aan te leveren. Daarnaast de prognose voor de looptijd van de lening en een gedegen business plan.

Volledig antwoord

De hoogte van de rentevoet hangt af van de kredietwaardigheid van uw bedrijf en van de gewenste looptijd van uw krediet. De hoogte van de rente volgt uit het kredietproces. De rente kan variëren van 4,0% – 8,5%.

Volledig antwoord

Vervroegd aflossen is mogelijk. Voor vervroegd aflossen van het volledige resterende lening bedrag vraagt Voordegroei een vergoeding ter hoogte van drie maanden rentebetaling. Deze vergoeding komt geheel ten goede aan de investeerders.

Volledig antwoord

Maandelijks wordt automatisch door Voordegroei de aflossing (bij annuïtaire en lineaire leningen) en rente geïncasseerd van de rekening van de onderneming. Via de derdengeldenrekening van Stichting Voordegroei wordt vervolgens de aflossing en rente terugbetaald aan de investeerders. […]

Volledig antwoord

Voordegroei hanteert gedurende de looptijd van de financiering een strak kredietbeheer. Dit betekent dat u gedurende de looptijd van uw lening, ieder kwartaal uw financiële gegevens doorgeeft aan Voordegroei. […]

Volledig antwoord

Gedurende de looptijd van de lening wordt de onderneming periodiek geanalyseerd door onze experts. Basis hiervoor is de financiële informatie die via een volledig geautomatiseerd proces wordt doorgestuurd naar Voordegroei. […]

Volledig antwoord

Bart Vemer

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com