Een aanvraag indienen is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Wij brengen pas kosten in rekening als we de lening aan u verstrekken.

Volledig antwoord

Is de financiering geslaagd? Dan betaalt u over het leenbedrag een succesfee van 1,5%. Daarnaast betaalt u een administratievergoeding van 0,1% per maand over het resterende leenbedrag. Deze bedragen zijn exclusief BTW. Wilt u meer weten over de kosten? Neem dan contact op met ons team.

Volledig antwoord

De succesfee van Voordegroei wordt afgetrokken van het nettobedrag van uw lening, voordat het bedrag naar uw rekening wordt overgemaakt. Naast de rente en aflossing die u betaalt aan investeerders, wordt er een administratievergoeding berekend. […]

Volledig antwoord

Een vaste boete van EUR 1.000,- wordt in rekening gebracht vanaf de derde werkdag na de vervaldatum. Voordegroei stuurt een sommatie op de dag van de gemiste betaling en brengt EUR 500,- in rekening voor elke sommatie. De vergoeding voor sommaties bedraagt maximaal EUR 2.500 per maand.

Volledig antwoord

De kosten voor de monitoring worden gedragen door Voordegroei.

Volledig antwoord

Neen, echter Voordegroei behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, extra kosten in rekening te brengen aan de ondernemer indien extra monitoring noodzakelijk is. Deze kosten zijn uitsluitend ter dekking van de extra werkzaamheden die verricht worden.

Volledig antwoord

Bemiddelingsdiensten via een platform als Voordegroei zijn belast met BTW.

Volledig antwoord

Als er een betalingsachterstand is ontstaan, kunnen herinneringskosten (per herinnering) in rekening worden gebracht. Als u de termijn ook na herhaalde betalingsherinneringen niet voldoet, kunnen wij uw kredietovereenkomst opzeggen. […]

Volledig antwoord

Voordegroei financiert uw groeiambitie. Bij Voordegroei kunt u uw financieringsbehoefte invullen met vreemd vermogen en behoudt u volledige zeggenschap over uw onderneming.

Volledig antwoord

Financiering regelen wordt weer leuk. U zal zien dat het u energie oplevert! Voordegroei is betrokken bij uw groeiambitie en zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u de financiering krijgt die noodzakelijk is om uw business succesvol uit te breiden.

Volledig antwoord

Het is mogelijk om zekerheden in te brengen. Hierdoor neemt het risico voor de investeerder af en zal het rentetarief dat betaald wordt lager zijn.

Volledig antwoord

Een persoonlijke borgstelling als dekking van de aangevraagde financiering kan deel uitmaken van de propositie.

Volledig antwoord

Het minimale leenbedrag bij Voordegroei is € 250.000,-. Bedrijfsmatig vastgoed financieren wij al vanaf €100.000,-.

Volledig antwoord

De looptijd van de lening is minimaal 6 maanden en maximaal 84 maanden. Bedrijfsmatig vastgoed is gebaseerd op 20 jaar lineair.

Volledig antwoord

Bart Vemer

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com