AFM ontheffing

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten, zoals op sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen en lenen.

Via Voordegroei worden financieringen verstrekt in de vorm van leningen. Dit zijn opvorderbare gelden in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Opvorderbare gelden zijn deposito’s en andere gelden die moeten worden terugbetaald.

Voordegroei heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000036. Onder dit regime mag Voordegroei bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Voordegroei daarom nooit particulieren zijn.

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Voordegroei niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Voordegroei twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Voordegroei.

Branchevereniging Crowdfunding

 

Voordegroei is aangesloten bij de Branchevereniging Nederland Crowdfunding.

Doel
Nederland Crowdfunding is de branchevereniging van crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering. De branchevereniging is in 2014 opgericht en heeft ten doel de ontwikkeling van crowdfunding als instrument voor aanvullend financieren en investeren, verder te versterken en te verduurzamen.

Activiteiten
De branchevereniging is actief op het gebied van voorlichting en zelfregulering: Nederland Crowdfunding ontwikkelde een gedragscode waaraan alle aangesloten platforms zich committeren. Daarnaast is de vereniging actief op het gebied van kennisdeling en promotie van crowdfunding, door aanwezigheid op evenementen en de organisatie van de jaarlijkse Crowdfunding Week. Tot slot is de branchevereniging actief op het gebied van stimulering van crowdfunding en gaat zij regelmatig in gesprek met de AFM en overheden om samen met hen te werken aan een gunstig crowdfunding klimaat.

Bestuur
Het bestuur van branchevereniging Nederland Crowdfunding wordt gevormd door een afvaardiging van de aangesloten platforms en bestaat uit Maarten de Jong (Oneplanetcrowd), Jeroen ter Huurne (Collin Crowdfund) en Maarten van der Sanden (Symbid). De directie wordt gevoerd door Simon Douw.

Stichting Derdengelden

 

Investeringen in bedrijven via Voordegroei B.V. lopen via de bankrekening van de Stichting Derdengelden Voordegroei. Deze bankrekening wordt aangeduid als een derdengeldrekening.

Wat is een derdengeldrekening?

Een derdengeldrekening is een bankrekening voor gelden die bestemd zijn voor derden. Derdengeldrekeningen worden in de regel gebruikt door personen en bedrijven die namens anderen gelden ontvangen. Bijvoorbeeld banken, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus. Deze beroepsgroepen beschikken vaak over geldsommen die door klanten aan hen zijn toevertrouwd.

Het doel van een derdengeldrekening

Iedere storting op de derdengeldrekening geeft de uiteindelijke begunstigde recht op een aandeel in het totale saldo van de derdengeldrekening. Omdat de gelden op de derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden Voordegroei afgescheiden zijn van de gelden op de bankrekening van Voordegroei B.V. zelf, worden deze gelden niet met elkaar vermengd. Dit heeft als voordeel voor investeerders dat een beslag onder of faillissement van Voordegroei B.V. de derdengelden niet raakt, zodat er zekerheid is dat de gelden daadwerkelijk in handen zullen komen van de rechthebbende(n).

Juridische structuur Voordegroei

Bart Vemer

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar