Indien een ondernemer in gebreke blijft voor de betaling van lening en aflossing stuurt Voordegroei een brief waarin wordt verzocht binnen 5 dagen alsnog te betalen. Mocht de ondernemer vervolgens niet binnen deze termijn betaald hebben, ontvangt de ondernemer een aangetekende brief van de advocaat van Voordegroei. Mocht de ondernemer alsnog in gebreke blijven, dan zal Voordegroei de lening in handen geven aan een van te voren geselecteerde deurwaarder. Extra kosten hiervoor komen voor rekening van de leningvrager.

Voordegroei hanteert een pro actief monitoringsbeleid om de kans dat de ondernemer niet terug kan betalen te minimaliseren.

Bart Vemer

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com