Voordegroei hanteert 3 verschillende soorten leningen: Annuïtair, Lineair en Aflossingsvrij.

Annuïtair Bij een Annuïtaire lening wordt voor elke termijn het aflossingsbedrag zo gekozen, dat het totale bedrag (de som van rente en aflossing) per termijn gelijk is. Daarbij wordt deze zodanig vastgesteld dat aan het einde van de looptijd de gehele lening is terugbetaald.

Lineair Een lineaire lening wordt gelijkmatig afgelost. De te ontvangen termijnbedragen bestaan uit rente en aflossing. De te ontvangen rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom. De maandelijks te ontvangen termijnen (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog omdat er dan nog maar een klein deel van de hoofdsom is afgelost en er dus relatief veel rente wordt betaald. Omdat de hoofdsom geleidelijk wordt afgelost, wordt er steeds minder rente ontvangen.

Aflossingsvrij Bij een aflossingsvrije lening ontvangt u gedurende de looptijd elke maand uitsluitend de rentevergoeding. Het geïnvesteerd bedrag (de hoofdsom) wordt aan het einde van de looptijd in een keer terugbetaald.

Bart Vemer

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com