Interview Bart Vemer "The Future of Finance"

Als voorbereiding op het efinancials event “The Future of Finance” werd Bart Vemer geïnterviewd door Jan Libbenga van Emerce.

Bart was een van de presentatoren op dit event en is in een presentatie met als titel: “Crowdfunding: een groei briljant of een tijdelijke hype” ingegaan op de huidige en toekomstige trends in de crowdfund-industrie. Hij heeft aangegeven waar we nu staan en welke uitdagingen en gevaren er nog moeten worden overwonnen om Crowdfunding een duurzame plek in het financieringslandschap te laten in nemen.

Hieronder een korte samenvatting van het interview.

Emerce eFinancials: ‘Nederland koploper met crowdfunding’

Er is op dit moment veel aandacht en interesse voor het fenomeen crowdfunding. De huidige explosieve groei van de industrie gaat echter gepaard met de nodige problemen en weerstanden. Wat voor jaar was 2016 qua crowdfunding?

“2016 was een overgangsjaar. Wederom hebben we veel groei gezien in het aantal projecten, maar ook is er duidelijk een toename in de hoogte van het op te halen bedrag per lening. De populariteit van leningen (crowdlending) is nog steeds erg groot. Het landschap daarvoor is ook niet veranderd; ook in 2016 zijn we wederom overspoeld met nieuws dat banken zich minder en minder gaan richten op het MKB en de alternatieven voor investeerders zijn beperkt. Hetgeen crowdlending in de kaarten speelt.

“Naast een groeiende markt is er in 2016 veel gesproken over de risico’s en transparantie van de sector. Dit zullen ongetwijfeld in 2017 ook veel besproken onderwerpen zijn en daar verwacht ik ook wel veranderingen.”

De explosieve groei van de industrie gaat gepaard met de nodige problemen. Zo constateerde de AFM dat de risico’s van crowdfunding mogelijk onderschat worden door de deelnemers. Zijn dit kinderziektes of moet er qua toezicht en aanpak veel meer gebeuren?

“Beide. Crowdfunding is een zeer snel groeiend fenomeen, natuurlijk gaat dat gepaard met kinderziektes. Ik denk alleen dat het te makkelijk is om alleen naar de toezichthouder te wijzen. Veel kan en zal de sector zelf moeten oplossen en verbeteren. Sowieso moet er veel gebeuren aan de informatievoorziening en de manier waarop kredietanalyse per platform plaatsvindt. De sector zal hier zelf in eerste instantie een aanzet voor moeten geven. Ik verwacht dat de branchevereniging Crowdfunding daar een voorlopersrol in gaat spelen.”

Voor welke projecten leent crowdfunding zich wel en voor welke niet?

“Grofweg kan je crowdfunding verdelen in vier vormen, donaties, rewards, leningen en aandelen. Voor elke vorm is er een markt. Er zit nu vooral een grote groei in leningen (crowdlending), en dan met name bij het MKB. Deze markt is erg groot en de potentie nog groter. Momenteel staat er voor meer dan 150 miljard euro uit aan het MKB in Nederland. Verreweg het meeste hiervan staat nog uit bij de banken. Vanwege de veranderende regelgeving en veranderingen in het bankenlandschap zal hiervan een groot deel in de toekomst buiten de banken om gefinancierd worden. Dit biedt enorme mogelijkheden.

“Crowdlending kan goed vergeleken worden met het uitgeven van obligaties. Hierdoor kan de waardering van de leningen relatief objectief bepaald worden. Voor veel beleggers is het momenteel erg lastig om rendement te genereren. Veel beleggers zijn momenteel op zoek naar alternatieven voor obligaties en daarom erg geïnteresseerd in crowdlending. De verwacht is dat deze groep beleggers op termijn in deze markt zullen stappen.”

Draaien we in Nederland internationaal goed mee als het om crowdfunding gaat?

“Nederland is, naast de VS en Engeland een van de koplopers op het gebied van crowdfunding. Nederlanders zijn altijd al een ondernemend volk geweest. Daarbij komt bij dat als we als Nederlanders iets willen, wij dat altijd voor elkaar krijgen. Een voorbeeld hiervan is de T. Rex waarvan we allemaal vonden dat ie naar Nederland zou moeten komen om onze kinderen te laten zien. Met behulp van Freek Vonk is toen een crowdfund actie opgezet: Een tientje voor Rex. In no time was het vereiste bedrag opgehaald.”

 

 

Wat gaan we volgend jaar op dit gebied zien?

“In 2017 zal crowdfunding een verdere groei door maken. Het wordt een serieus alternatief voor ondernemers en krijgt zijn eigen plek zal krijgen bij investeerders. Daarnaast zal er erg veel aandacht zijn voor de risico’s van met name wanbetaling door bedrijven. Hier zal aan de ene kant de regulator op anticiperen, maar zal de sector zelf ook standpunt in moeten nemen.

“Daarnaast is de verwachting dat er meer initiatieven ontstaan die de ondernemer helpen en begeleiden met het gehele traject van begin tot einde. Deze initiatieven zullen zowel off line (adviseurs in het land) en online zijn.

“Als laatste is de verwachting dat er professionele partijen zijn die de markt gaan toetreden. Zij zullen deze markt als een serieus alternatief zien voor vastrentende beleggingen. Dit zal een gigantische impact hebben aangezien de toetreding van deze partijen een grote professionaliseringsslag met zich meebrengt.”

Aanbevolen artikelen
“Een ondernemende oplossing voor ons financieringsvraagstuk”

Marketplace Distri verkoopt via Amazon en speelt daarmee in op een groeiende trend: steeds meer bedrijven die online hun producten aanschaffen. Met een financiële injectie van Voordegroei kan het bedrijf nu verder doorstoten.

november 23, 2020
afbeelding
Voordegroei is geaccrediteerd voor de BMKB-C regeling van de overheid

Bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen nu ook bij Voordegroei terecht voor een zogenaamde Borgstellingsregeling Midden en Kleinbedrijf-Corona (BMKB-C). Daarmee krijgt Voordegroei toegang tot overheidsgarantie bij de financiering van bedrijven die door de coronacrisis extra steun nodig hebben.

augustus 26, 2020
Voordegroei ontvangt keurmerk ‘Erkend MKB Financier’ van Stichting MKB Financiering

Voordegroei ontving medio juni 2020 het keurmerk 'Erkend MKB Financier' van Stichting MKB Financiering (SMF). Dit keurmerk is geïntroduceerd om de kwaliteit en transparantie in de financieringsmarkt te bevorderen en de toegang tot kapitaal voor Nederlandse ondernemers te vereenvoudigen.

juni 18, 2020
kuiper
“Bij Voordegroei spreken ze de taal van ondernemers”

Kek BV-oprichter Eric Kuiper leerde dat lenen soms nodig is om te kunnen groeien. Zijn bouw- en interieurbedrijf groeide de afgelopen 10 jaar als een raket. Eric Kuiper moest daardoor iets doen wat hij tot die tijd steeds bewust had vermeden: een lening aanvragen.

mei 26, 2020

Benieuwd naar Voordegroei?

Hoe het werkt

Voordegroei biedt u toegang tot de MKB financieringsmarkt. Samen met u willen wij op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse MKB. U verstrekt een lening en ontvangt daarvoor een aantrekkelijke rendement.

Lees meer

Over Voordegroei

Voordegroei heeft de ambitie om het stilstaande geld dat nu op bankrekeningen staat in beweging te brengen. Dat doen wij door het mogelijk te maken om direct te investeren in bedrijven die de kritische startfase overleefd hebben.

Lees meer

Voor investeerders

Investeren in goed gescreende Nederlandse bedrijven levert u een aantrekkelijk rendement op tegen een gematigd risico. Daarnaast helpt u bedrijven te versterken door hen toegang te geven tot kapitaal. U kunt al investeren vanaf €500,-.

Lees meer

Voor ondernemers

Heeft u een goedlopend bedrijf dat financiering nodig heeft om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling? Is behoud van zeggenschap voor u essentieel? Dan bent u het type ondernemer dat wij willen helpen bij het vinden van financiers.

Lees meer

Bart Vemer

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com