Nieuw Annaland

Nieuw Annaland is een sfeervol en authentiek landgoed in een rijke omgeving. Het biedt een unieke vergaderlocatie met veel faciliteiten.

 

Sinds 1936 is de familie Van den Broek actief op de boerderij van Sint Annaland. In 2011 heeft de huidige eigenaar en exploitant, André van den Broek de gronden en gebouwen gekocht en is de grond uit de agrarische exploitatie gehaald. Onder de naam Nieuw Annaland is toen een start gemaakt als exclusieve vergader- en trainingslocatie.

De omzet van Nieuw Annaland is de afgelopen periode jaar op jaar gegroeid. De ondernemers hebben een solide business opgebouwd met een grote kring aan vaste klanten. Nieuw Annaland moet steeds vaker “nee” verkopen bij aanvragen door een gebrek aan vergaderruimte. Door de hoge bezettingsgraad van de huidige vergaderzalen stagneert de groei. De ondernemers hebben de ambitie en de mogelijkheid om op te schalen en de locatie biedt de ruimte om uit te breiden.

Groeikapitaal is nodig om de vergaderruimtes binnen de bestaande bebouwing uit te breiden en te voorzien in eigen catering faciliteiten. Hiermee kan de groei van de afgelopen jaren worden voortgezet.

Om de groeiplannen te realiseren is Nieuw Annaland op zoek naar een lening van € 425.000. Het eerste jaar lost Nieuw Annaland niet af, daarna wordt de lening lineair afgelost in zes jaar. Nieuw Annaland biedt investeerders een rente van 6.0 % per jaar.

Voordegroei heeft deze lening beoordeeld met een Goed en bijbehorende A-rating.

Hypothecaire dekking

Het totale onroerend goed is getaxeerd op een marktwaarde na verbouwing van € 1.622.650. De bestaande eerste hypotheek op het pand is € 730.000. Dit komt neer op een vrije waarde van € 892.650. Als zekerheid voor de lening van Voordegroei is er een tweede hypotheek verstrekt op het onroerend goed dat volledig eigendom is van de ondernemers in privé.

Daarnaast zijn de roerende goederen en vorderingen verpand.

  • De belangrijkste bevindingen van Voordegroei over deze lening zijn:
  • De objectieve informatie in de vorm van de historische cijfers en de zekerheden liet al een positief beeld zien. Het businessplan en het gesprek met de ondernemer hebben dat positieve beeld verder versterkt;
  • De ondernemerskwaliteiten achten wij meer dan voldoende voor het realiseren van de plannen en het uitbouwen van de business van Nieuw Annaland;  
  • De klantenkring is solide en groeiend. Het aandeel van de provincie Noord-Brabant is aanzienlijk, maar dat deel daalt door de groei bij andere relaties. De klantenportefeuille is gespreid en veel contracten liggen voor enkele jaren vast.
  • De prognoses zijn realistisch en de totale vermogenspositie inclusief privé is uitstekend;
  • De aanvullende financieringsbehoefte van €425.000 is verantwoord en draagt bij aan de ontwikkeling van Nieuw Annaland. Met een aflossingsvrije periode van een jaar en een aflossingsperiode van 6 jaar lineair heeft de onderneming voldoende mogelijkheden om de verdere groei intern te financieren en toch de lening in een verantwoorde periode af te lossen.

Ingangsdatum van deze lening is 22-10-2017.

In onderstaande blokken treft u uitgebreide informatie aan over Nieuw Annaland.  U kunt alle informatie ook lezen in het informatie memorandum.

Download het volledige informatie memorandum.

€ 334.500,- van € 425.000,-

Informatie over de lening

  • Rente per jaar:6.0%
  • Maanden looptijd:84
  • Risicoklasse:A
  • Aflossingsvorm:Eeste jaar aflossingsvrij, daarna 6 jaar lineair

Meer weten over investeren in Nieuw Annaland? In onderstaande blokken vindt u per onderwerp uitgebreide informatie.

De onderneming

Hier leest u meer over Nieuw Annaland.

Lees meer

Groeistrategie

Hier leest u welke groeiambities Nieuw Annaland heeft.

Lees meer

Financieringsbehoefte en invulling

Hier leest u welke middelen nodig zijn en hoe deze worden aangewend.

Lees meer

De ondernemer

In dit stuk komen de ondernemer en zijn kwaliteiten aan bod.

Lees meer

Financiële informatie en risico’s

Hier treft u een toelichting op de cijfers en een omschrijving van de risico's. Daarnaast de winst & verliesprognose, balans en kasstroomberekening van de onderneming.

Lees meer

Vera van Kesteren

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar