Toelichting  monitoring Voordegroei middels PSD2

Voordegroei streeft erna om haar bedrijfsprocessen constant te professionaliseren en te optimaliseren. Met de komst van de Europese wet voor betalingsverkeer (PSD2) heeft Voordegroei besloten om haar monitoringsysteem op basis van PSD2 in te richten en in lijn te brengen met de wijze waarop banken dit hebben ingericht. Dit sluit ook aan op ons beleid ten aanzien van onze zorgplicht naar investeerders.

Voordegroei is als financiële instelling verplicht om vanaf het moment dat wij een lening hebben verstrekt, periodiek adequate monitoring en controles uit te voeren. Vanuit onze richtlijnen betekent dit concreet dat wij inzage nodig hebben in de banktransactiedata van de ondernemers aan wie wij een financiering hebben verstrekt. Wij vragen u de rekeningen van de ondernemingen te koppelen die als debiteur zijn opgenomen als leningnemer in de geldleenovereenkomst.

Het delen van uw banktransacties stelt Voordegroei in staat periodiek een financiële analyse te maken van uw onderneming. Deze analyse wordt gebuikt als vroege signaalfunctie en zorgt er ook voor dat Voordegroei vroegtijdig kan meedenken indien daartoe aanleiding is.

Vanzelfsprekend hebben wij toestemming nodig voor het gebruik van deze data. Deze data wordt uitsluitend gebruikt voor monitoring en slechts tijdelijk opgeslagen.

Zie ook de privacyverklaring van Enable Now BV, de geaccrediteerde serviceprovider waar wij mee werken in deze.

Veelgestelde vragen over PSD2

Wat is PSD2?

Payment Service Directive 2 (PSD2) is de Europese wet voor betalingsverkeer. Hiermee kan u bijvoorbeeld derden inzage geven in wat er op uw zakelijke rekening gebeurt. Vergelijkbaar met het delen van uw bankafschriften.

Waarom moet ik inzicht geven in mijn zakelijke afschriften als ik een lening afsluit bij Voordegroei?

Bij het aangaan van de lening geeft u akkoord op het delen van financiële informatie ten behoeve van monitoring. Jaarcijfers zijn per definitie gedateerd en laten bijvoorbeeld niet zien hoe uw bedrijf er momenteel financieel voorstaat.  Door inzage te geven kunnen wij uw bedrijf gedurende de looptijd van de lening blijven volgen. Periodiek halen wij automatisch nieuwe bankafschriften binnen. Hiermee maken wij een analyse om signalen te krijgen die als early warning het mogelijk maken om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de onderneming. Dit is ook vereist vanuit ons beleid ten aanzien van de zorgplicht naar investeerders.

Wat kan Voordegroei zien als ik toegang geef?

We kunnen alleen gegevens van de zakelijke rekening inzien, zoals transacties en saldi. De data wordt uitsluitend gebruikt voor monitoring. Uw data wordt niet gedeeld met derden.

Is PSD2 veilig en wordt mijn privacy wel goed bewaakt?

PSD2 is een veilige manier om uw bankgegevens te delen. Om uw afschriften te kunnen ontvangen werken wij samen met een erkende en vergunningsplichtige PSD2 Serviceprovider. Wij hebben gekozen om te werken met de Service provider Enable Now B.V. EnableNow beschikt over de juiste vergunning van De Nederlandsche Bank. De op de PSD2 wetgeving gebaseerde software bevat vergaande veiligheidsmaatregelen en de privacy is gewaarborgd door uitgebreide veiligheidsprocedures.

Hoe geef ik toestemming aan Voordegroei?

Het geven van toestemming gaat eenvoudig, veilig en snel. Voordegroei stuurt u na een introductie een link waarmee toegang ontstaat naar de beveiligde omgeving van EnableNow. Middels een keuzescherm kiest u voor de Bank waar uw rekening loopt en in de bankomgeving wordt vervolgens de toestemming gegeven om de transactiedate beschikbaar te stellen.

Hoe werkt het als ik bij meerdere banken rekeningen heb?

Meerdere bankrekeningen bij dezelfde bank kunnen in één keer gekoppeld worden, dit doet u door al uw rekeningen aan te vinken als onderdeel van uw toestemming. Bankiert u bij meerdere banken? Dan doorloopt u bovenstaande stappen meerdere keren.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

De toestemming kan te allen tijden ingetrokken worden, vergelijkbaar met een incasso-machtiging. Bij de meeste Nederlandse banken kunt u dit direct vanuit internetbankieren regelen. Voordegroei zal in dat geval uiteraard wel contact met u opnemen, want het doet afbreuk aan de overeenkomst.

Bewaart Voordegroei mijn gegevens?

Standaard komt de toestemming na 180 dagen automatisch te vervallen. U ontvangt daarom twee keer per jaar een verzoek om ons opnieuw toestemming te verlenen voor inzage in uw rekeningen. Uiteraard ontvangt u dit verzoek alleen zolang de lening bij ons loopt.

Bewaart Voordegroei mijn gegevens?

De PSD2 Serviceprovider bewaart de digitaal ontvangen bankafschriften. Wanneer de lening is afgelost worden de gegevens automatisch verwijderd. Wij werken uiteraard volledig conform de AVG-richtlijnen.

Wat als ik nog vragen heb?

Dan kunt u contact opnemen met Dorus Duchateau van Voordegroei. Hij kan u alles vertellen over het hoe en waarom van deze koppeling. Dorus is te bereiken via dorus@voordegroei.nl of via 06-51083217.

Heeft u vragen?
Wij staan voor u klaar!
Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com