Financiële analyse

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een lening via Voordegroei, worden de cijfers van uw bedrijf onderworpen aan een grondige toets.   Essentieel is de vraag of uw onderneming voldoende cashflow heeft om aan zijn toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen.

Op basis van de laatste twee jaarrekeningen en het bedrijfsplan met prognose, worden diverse ratio’s berekend die inzicht geven in de financiële sterkte van de MKB onderneming. De creditscore wordt berekend aan de hand van de current ratio, solvabiliteit, URA Rating en de Debt Service Cover ratio*.

De uiteindelijke score is een resultante van de verschillende jaarscores, waarbij het zwaartepunt ligt op het huidige en de toekomstige jaren. Deze score resulteert uiteindelijk in een classificatie, met een bijbehorende risicoklasse en een bijbehorende bandbreedte van rentepercentage.

De risicoklasse, rating en daarbij behorende bandbreedte van rente laten zien hoe hoog het risico is dat met de betreffende investering gepaard gaat. Het biedt een goede indicatie over de hoogte van het risico van de lening.

Voordegroei hanteert de volgende risicoklassen en bijbehorende bandbreedtes van rentes:

Risicoklassen Rating Bandbreedte rentepercentage
Uitstekend A+ 4%  –   6%
Goed A 5%  –   8%
Ruim voldoende B 7%  –  10%
Voldoende C 9%  –  12%
Matig C- Afwijzen

Zekerheden

Tijdens de analyse kan er indien mogelijk besloten worden om zekerheden (onroerend goed, machines, vervoermiddelen, voorraad, debiteuren) te vragen als onderpand voor de te verstrekken financiering.

  • Current ratio geeft een indicatie in hoeverre de korte schulden kunnen worden voldaan uit opbrengsten van de vlottende activa.
  • Solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een onderneming weer en geeft een indicatie van de financiële gezondheid van een bedrijf.
  • URA rating betreft een voorspelling van de uitvalwaarschijnlijkheid van een onderneming voor het komende jaar.
  • Debt Service Cover ratio geeft aan in hoeverre een onderneming in staat is om de lasten van een lening (rente en aflossingen) te betalen.

Hoe werkt de aanvraag van de lening?

Quickscan

Met de quickscan komt u er snel achter of wij uw financieringsbehoefte kunnen invullen. Voordegroei is er voor bedrijven die minimaal twee jaar bestaan, financieel gezond zijn en een financieringsbehoefte van minimaal €250.000,- hebben. De quickscan doet u in minder dan een minuut en is geheel gratis.

Doe de quickscan

Financiële analyse

Ons team van ervaren financieel analisten onderwerpt de aangeleverde cijfers van de onderneming aan een grondige toets. Hierbij wordt gekeken naar de winstgevendheid, vermogenspositie en cashflow. Hier hoeft u nooit lang op te wachten. U hoort al binnen vijf werkdagen of uw onderneming geschikt is voor ons platform.

Lees meer

Groeistrategie

Om er zeker van te zijn dat uw onderneming past bij Voordegroei komen onze specialisten bij u langs om beter inzicht te krijgen in uw groeivisie en uw bedrijf. Na dit gesprek hoort u binnen vijf dagen of wij uw propositie delen met ons netwerk van investeerders en op onze site plaatsen. U hoor ook welke risicoklasse en rente wij hanteren. Zo bent u klaar Voordegroei.

Lees meer

Vera van Kesteren

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com