Om de financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsinvesteringen door het MKB te vergroten, is de BMKB verruimd met een groen luik (BMKB-G). Door de toevoeging van het “groen luik” aan het reguliere BMKB kunnen wij nu ook aanvullende financieringsmogelijkheden bieden voor verduurzaming van het MKB. Investeringen die zorgen voor een verbetering van de toekomstige welvaart en welzijn van Nederland.

Ondernemers kunnen een lening aanvragen voor verduurzaming met ruime staatsgarantie.  Provisiekosten zijn gehalveerd (vanaf 2%) looptijd is verdubbeld (12 jaar) en de garantie is verhoogd. Door de ruime staatsgarantie gaat het risico voor de financier omlaag en hiermee ook de (rente) kosten voor de ondernemer. 

Hieronder staat weergegeven welke verruimingen er gelden. De toetsing om te bepalen of een financieringsaanvraag kwalificeert voor BMKB-G verschilt slechts op één punt van de reguliere BMKB. De extra voorwaarde is dat deze verruimde garantie enkel ingezet kan worden voor financiering van groene investeringen .

Onder de BMKB-Groen worden borgstellingen gebracht voor bedrijven voor verduurzamingsinvesteringen in bedrijfspanden voor eigen gebruik en bedrijfsmiddelen. Hierbij wordt een borgstellingspercentage van per saldo 67,5% gehanteerd, 90% garantie op 75% borgstellingskrediet. 

Investeringen zijn mogelijk voor het verduurzamen van bedrijfspanden en -middelen:

  • Verduurzamen bedrijfspanden voor eigen gebruik (geen commercieel vastgoed):
  • Nieuwe en bestaande bedrijfspanden.

Groene investeringen

De BMKB-G kan alleen worden ingezet voor financiering groene investeringen. Onder groene investering wordt verstaan:

1) Bedrijfsmiddelen zoals opgenomen in de EIA-energielijst De EIA-energielijst bestaat uit de volgende categorieën energie-investeringen:

1. Bedrijfsgebouwen;
2. Processen (investeringen in bijbehorende bedrijfsmiddelen);
3. Transportmiddelen;
4. Duurzame energie: technische voorzieningen voor opwekken of toepassen duurzame energie;
5. Energiebalancering: investeringen op gebied van regulering t.b.v. energiebesparing. Zoals opslag elektriciteit en warmte, conversie elektriciteit naar warmte;
6. Energietransitie: investeringen gericht op vervanging gebruik fossiele energie;
7. Energieadvies, maatwerkadvies en CO2-emissiereductieplan.

Bij A, B, C: technische voorzieningen voor energiebesparing. Zoals besparingen m.b.t. verwarmen, koelen/vriezen, ventileren, isoleren, verlichten, aandrijving. Een gedetailleerd overzicht is opgenomen in het document dat op de volgende website is te downloaden: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers

2) Overige middelen verbonden aan energie-investeringen (max. aandeel 50%)
Investeringen die redelijkerwijs niet los te koppelen zijn van de voorgenomen energie-investeringen zoals bedoeld bij punt 1, kunnen met BMKB-G meegefinancierd worden. Voorwaarde is wel dat deze overige middelen niet meer dan bedragen dan 50% van het algehele bedrag van de groene investering.

3) De aanpassing of vervanging van bedrijfspanden
Andere investeringen in bedrijfspand (dan genoemd bij punt 1) om het energielabel te verbeteren naar ten minste energielabel C. Ook kan BMKB-G ingezet voor sloop/herbouw bedrijfspand indien dit een verbetering naar tenminste energielabel C tot gevolg heeft. Voor de toetsing van de verbetering naar energielabel C kan de methode gehanteerd worden die bij de financier gebruikelijk is.

Voor alle duidelijkheid opgemerkt dat BMKB, en dus ook BMKB-G, enkel ingezet kan worden voor bedrijfspanden die overwegend gebruikt worden voor eigen bedrijfsactiviteiten. Commercieel vastgoed is uitgesloten.

Met BMKB Groen kunnen investeringen worden gefinancierd die leiden tot een verbetering van het energielabel naar minimaal label C. Bewijs voor BMKB Groen:

  • Huidige (geschat) energielabel
  • Afgifte nieuw afgemeld energielabel door een gecertificeerde instelling binnen een jaar na realisatie verbouwing
  • Verduurzamen van bedrijfsmiddelen:
  • Duurzame investeringen zijn investeringen die zijn vermeld op de EIA Energielijst.
  • De financier doet de toets of > 50% van de investering op de dan geldende EIA Energielijst staat.
  • Het beheer van de EIA Energielijst is in handen van RVO. Een EIA verklaring vooraf is niet noodzakelijk want die kan alleen achteraf worden aangevraagd door de ondernemers.
  • De ondernemers tekent een ondernemersverklaring dat de financiering voor tenminste 50% duurzame investeringen zal worden ingezet.

U kunt voor een zakelijke lening onder BMKB-Groen voorwaarden direct terecht bij Voordegroei. Wij helpen u graag verder!

Aanbevolen artikelen
Hoe Henry Faken met VoordeAdviseur een ander advieskantoor overnam

Voor zelfstandige adviseurs zoals Brink Bedrijfsverzekeringen heeft Voordegroei recent een nieuw leningenfonds opgetuigd, in samenwerking met De Goudse en Nh1816. VoordeAdviseur, heet het initiatief. 'We zien dat veel intermediairs graag zelfstandig willen blijven. Groeien is voor hen een uitdaging.

februari 6, 2024
De Goudse, NH1816 en Voordegroei introduceren een overnamefonds voor advieskantoren

Verzekeringsmaatschappijen De Goudse en Nh1816 bundelen de krachten. Samen met financieringsplatform Voordegroei lanceren ze een fonds voor het intermediair onder de naam: VoordeAdviseur. Veel advieskantoren willen zelfstandig blijven, maar missen daarvoor de financiële middelen. VoordeAdviseur biedt hiervoor nu een oplossing.

oktober 30, 2023
Infodation krijgt nieuw onderkomen met financiering van Voordegroei

Met een studiemaat en zijn eigen vriendin begon voor Gerrit Mulder veertien jaar geleden een nieuw ondernemersavontuur. Met een financiering van Voordegroei zet Infodation nu de volgende stap naar verdere groei door de aankoop van een eigen bedrijfspand.

mei 23, 2023
De Goudse wil beleggingen in Nederlands mkb verdriedubbelen

De Goudse Verzekeringen belegt in private debt via Voordegroei, een financieringsplatform voor Nederlandse mkb-bedrijven. "Een zeldzame match", vindt CFRO Pieter de Frel. "Met deze leningen zitten we qua beleggingsbeleid dicht op de ondernemer, maar ook als verzekeraar is dat onze missie.

april 17, 2023
Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com