De risico's van crowdfunding - Bart Vemer

Crowdfunding, en vooral het uitlenen aan MKB-bedrijven, wordt steeds populairder. Dit komt vooral door de aantrekkelijke rendementen. Een rendement tussen de 7% en 9% is vaker regel dan uitzondering. Maar wat zijn de risico’s?

Over het algemeen is de stelregel: hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico.

Bij het beleggen in een lening in MKB-bedrijven is er eigenlijk maar één risico, namelijk dat het bedrijf haar verplichtingen niet kan voldoen. Met andere woorden: de onderneming heeft niet genoeg geld om de rente en aflossing over de lening te betalen aan de beleggers.

Voor een belegger is het dus van groot belang om dit risico goed in beeld te hebben voordat hij geld uitleent. Gedurende de looptijd van de lening is het van minstens evenveel belang om een vinger aan de pols te houden bij de onderneming.

Het platform waar de lening wordt aangeboden speelt hierbij een cruciale rol. De betere platforms spelen hier op in en hanteren een grondige analyse voordat beleggers kunnen investeren en een uitgebreide monitoring gedurende de lening.

 

1. Grondige analyse

Voordat de lening wordt aangeboden aan potentiële investeerders, heeft het platform een grondige analyse uitgevoerd. In de ideale situatie heeft het platform zowel cijfermatig als kwalitatief een oordeel gevormd van het bedrijf en de bijbehorende onderneming (en ondernemer): de tent en de vent!

Deze analyse leidt uiteindelijk tot het rentepercentage dat vergoed wordt op de lening. De uitkomsten van deze analyse moeten beschikbaar zijn voor potentiële beleggers op het platform.

Een potentiële belegger kan dan zelf een afweging maken in hoeverre deze lening (en de daarbij behorende risico’s) passen bij het risico dat hij wenst te lopen.

 

2. Monitoring gedurende de looptijd

Het blijven monitoren van de ondermening gedurende de looptijd van de lening vindt nauwelijks nog plaats en is minstens zo belangrijk! Mijn visie is dat er minimaal eens per kwartaal een herziene analyse van het bedrijf nodig is.

Mocht blijken dat het bedrijf een mindere periode doormaakt, dan is er nog tijd genoeg om het bedrijf te begeleiden en het tij te keren.

 

Voorbereiding is alles

Voordat u geld wilt beleggen in een lening, raad ik u aan om goed te kijken naar het niveau van kredietanalyse dat het platform toepast en in hoeverre deze analyse, per lening, beschikbaar is op het platform.

Daarnaast beperkt u uw risico als het platform een structurele monitoring heeft ingeregeld waarbij minimaal eens per kwartaal een nieuwe analyse van de onderneming wordt gemaakt.

Aanbevolen artikelen
Einde tijdperk der negatieve rentes?

Op de financiële markten is het angst die domineert, zo niet paniek. In zulke tijden vluchten beleggers en masse naar de veilige havens. Een ervan is het Duitse en het Nederlandse overheidsschuldpapier. Die vlucht drukt de rentes omlaag.

maart 18, 2020
Steeds meer bedrijven maken groeiambities waar met een lening

Je zult de eerste ondernemer niet zijn die op deze manier z'n ambities financiert. Wat heet! Steeds meer bedrijven vinden hun groeigeld niet langer bij de bank. Zo heeft Voordegroei de afgelopen jaren al bijna 20 miljoen euro verstrekt aan MKB'ers.

februari 4, 2020
Groeibijeenkomst ondernemers

Snelle groei ligt voor veel ondernemers binnen handbereik. Weten hoe? In 2020 organiseert Voordegroei diverse ondernemersbijeenkomsten 'Groei de baas blijven'.

november 13, 2019
De Goudse verstrekt MKB-leningen en neemt belang in Voordegroei

De Goudse Verzekeringen gaat geld beschikbaar stellen voor mkb-leningen via het platform Voordegroei. Ook neemt de verzekeraar een belang van 10% in Voordegroei.

november 11, 2019

Benieuwd naar Voordegroei?

Hoe het werkt

Voordegroei biedt u toegang tot de MKB financieringsmarkt. Samen met u willen wij op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse MKB. U verstrekt een lening en ontvangt daarvoor een aantrekkelijke rendement.

Lees meer

Over Voordegroei

Voordegroei heeft de ambitie om het stilstaande geld dat nu op bankrekeningen staat in beweging te brengen. Dat doen wij door het mogelijk te maken om direct te investeren in bedrijven die de kritische startfase overleefd hebben.

Lees meer

Voor investeerders

Investeren in goed gescreende Nederlandse bedrijven levert u een aantrekkelijk rendement op tegen een gematigd risico. Daarnaast helpt u bedrijven te versterken door hen toegang te geven tot kapitaal. U kunt al investeren vanaf €500,-.

Lees meer

Voor ondernemers

Heeft u een goedlopend bedrijf dat financiering nodig heeft om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling? Is behoud van zeggenschap voor u essentieel? Dan bent u het type ondernemer dat wij willen helpen bij het vinden van financiers.

Lees meer

Bart Vemer

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com