Beheersing van risico’s

Investeren is nooit vrij van enig risico. Indien het bedrijf dat een lening is aangegaan niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, betekent dat mogelijk dat de resterende rente en aflossingen niet meer door de ondernemer worden betaald aan u.

Screening en monitoring

Om dit risico vooraf zoveel mogelijk te beperken hanteert Voordegroei een strikte selectie voordat een lening wordt aangeboden aan de investeerders en hanteren wij een strak kredietbeheer gedurende de looptijd van de lening. Elke lening is voorzien van een risicoklasse, rating en een daaraan gekoppelde bandbreedte van rente. Dit biedt een goede indicatie van het risico van de lening.

Wij vinden het erg belangrijk om de ondernemer gedurende de looptijd goed te blijven volgen.  Gedurende de looptijd van de lening wordt de onderneming periodiek geanalyseerd door onze experts. Basis hiervoor is de financiële informatie die periodiek van de ondernemer wordt doorgestuurd naar Voordegroei. Naast bovengenoemde periodieke analyse, vindt er een jaarlijks bezoek plaats van onze expert aan de onderneming.

Spreiding

Naast de uitgebreide screening van de door ons aangeboden leningen en het actieve kredietbeheer, kunt u zelf uw risico beperken door uw investeringen voldoende te spreiden. Als vuistregel kunt u hiervoor hanteren om niet meer dan 10% van uw totale vrij besteedbare inkomen en/of vermogen in dit soort leningen te beleggen en de leningen te spreiden over verschillende sectoren. Wij adviseren u nadrukkelijk om uw risico te beperken door uw investering over meerdere ondernemingen te spreiden.

Investeerderstoets

Onze investeerderstoets geeft inzicht in uw kennis en ervaring met beleggen. De toets laat ook zien hoeveel risico u kunt en wilt nemen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplicht investeerders een investeerderstoets te maken als ze via crowdfunding meer dan € 500,- willen investeren. Deze maatregel moet investeerders wijzen op het risico van het beleggen in crowdfunding. Bij elke vervolginvestering van € 5.000,- is de investeerder verplicht opnieuw een verkorte versie van de investeerderstoets in te vullen.

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com