Voor u als investeerder

Voor Voordegroei is het van groot belang om te weten wie onze investeerders zijn. Klanten van Voordegroei kunnen zowel zakelijke als particuliere investeerders zijn. Voordegroei wil een veilig investeringsplatform bieden waar malafide praktijken geen kans krijgen. Om die reden verifiëren wij de identiteit van al onze investeerders en het bedrijf van onze zakelijke investeerders. Wij hanteren hierbij een aantal criteria waaraan investeerders dienen te voldoen.

Particuliere investeerders

Een particuliere investeerder bij Voordegroei:

  • Is minimaal 18 jaar oud
  • Gebruikt een SEPA-bankrekening als tegenrekening
  • Is ingezetene in het SEPA-gebied

Identiteitsverificatie

Als onderdeel van het verificatieproces vragen wij u om een kopie van uw paspoort of identiteitskaart te uploaden. U kunt uw identiteitsbewijs als bestand uploaden door vanaf uw computer of vanaf uw mobiele telefoon een foto van het document te maken. Mochten er aanvullende vragen uit het verificatieproces komen, dan nemen wij contact met u op.

Zakelijke investeerders

Een zakelijke investeerder bij Voordegroei:

  • De vertegenwoordiger dient te voldoen aan de eisen voor een particuliere investeerder
  • Het bedrijf moet een eenmanszaak, VOF, stichting of BV zijn
  • Het bedrijf moet zijn gevestigd in Nederland

 

Bedrijfsverificatie

Naast de identiteitsverificatie van de rechtsgeldige vertegenwoordiger, zullen wij uw bedrijfsgegevens verifiëren.  Mochten er aanvullende vragen uit het verificatieproces komen, dan nemen wij contact met u op.

Belangrijk voor u als investeerder bij Voordegroei

Investeerderstoets

Vanuit onze zorgplicht, vragen wij particuliere investeerders naar hun ervaring met het doen van investeringen. Onze investeerderstoets geeft inzicht in uw kennis en ervaring met beleggen. De toets laat ook zien hoeveel risico u kunt en wilt nemen. Investeerders dienen de investeerderstoets afgerond te hebben, voordat zij kunnen investeren.

Spreiding

Naast de uitgebreide screening van de door ons aangeboden leningen en het actieve kredietbeheer, kunt u zelf uw risico beperken door uw investeringen voldoende te spreiden. Als vuistregel kunt u hiervoor hanteren om niet meer dan 10% van uw totale vrij besteedbare inkomen en/of vermogen in dit soort leningen te beleggen en de leningen te spreiden over verschillende sectoren. Wij adviseren u nadrukkelijk om uw risico te beperken door uw investeringen over meerdere ondernemingen te spreiden.

Premium account

Voor particuliere investeerders die (op termijn) meer willen investeren dan € 80.000,- in leningen, hebben wij een premium account beschikbaar. Het netwerk van premium investeerders bestaat uit business angels, informal investors, fondsen, family offices en institutionele investeerders.
Een persoonlijk kennismakingsgesprek maakt een vast onderdeel uit van een premium account. Dit heeft als doel om u op de risico’s van investeren te wijzen en om een beeld te krijgen van de investeringsvoorkeuren van u als klant. Een goed inzicht in u als klant en in uw belangen is noodzakelijk voor het beheersen van de risico’s die de dienstverlening van Voordegroei met zich meebrengt.

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com