Groeistrategie

HMN heeft een sterk trackrecord in het succesvol kopen, integreren en uitdiepen van klantportefeuilles.

De markt waarin HMN opereert, kenmerkt zich door een grote consolidatieslag die, mede vanwege wet- en regelgeving met betrekking tot het verdienmodel, gaande is. Kleinere partijen besluiten veelal om de activiteiten te staken en de opgebouwde portefeuille te verkopen. De veranderingen in de verzekeringsmarkt zijn nog steeds een uitgelezen kans om verzekeringsportefeuilles te kopen van andere assurantietussenpersonen.

HMN heeft als strategie het gecontroleerd blijven groeien en zo de nodige schaalgrootte te behouden. Hiertoe worden met grote regelmaat kleinere en soms grotere portefeuilles gekocht door HMN. Door de schaalbaarheid van het businessmodel van HMN kunnen zij de portefeuilles relatief eenvoudig integreren en wordt de business op een efficiënte wijze vergroot.

Door de klanten uit de overgenomen portefeuilles actief te benaderen en hun complete financiële plaatje te optimaliseren, worden portefeuilles verder uitgebouwd en de polisdichtheid vergroot. Hierdoor wordt extra omzet gegenereerd zonder dat de kosten sterk toenemen.

Voor het bepalen van de strategie met betrekking tot de aan- en verkoop van portefeuilles, wordt gebruik gemaakt van een adviseur die volledig thuis is in deze branche. Ondanks de aanwezige kennis en jarenlange ervaring van Lex van Hoepen, is het van grote toegevoegde waarde om met deze adviseur te werken.

Deze persoon heeft bij HMN gewerkt en kent de werkwijze en strategie van HMN als geen ander. In zijn rol als makelaar van verzekeringsportefeuilles zit hij vooraan bij de aan- en verkoop en kan hij direct beoordelen of een aangeboden portefeuille past bij HMN. Ondanks het feit dat HMN uitermate selectief is in de keuze van over te nemen portefeuilles, kunnen zij buiten de gebaande paden kijken naar mogelijkheden van portefeuilles. De creativiteit in het vinden van oplossingen en het beschikken van een netwerk dat daarop aansluit, onderscheidt HMN van andere partijen in de markt.

Nu investeren

Investeer in HMN

Ivo Feeke

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar