Financieringsbehoefte en invulling

Hypotheken Midden Nederland heeft in totaal een financieringsbehoefte van € 900.000,-. De oorspronkelijke opzet was om dit bedrag in twee tranches (november 2018 en januari 2019) op te halen. Vanwege de interesse uit de markt, is in overleg met de analisten en de ondernemer besloten om de beide tranches in één keer op te halen. Vanuit de analyse is hier rekening mee gehouden en de positie van de investeerders cq. de risico-rendementsverhouding wordt hierdoor niet beïnvloed.

De aankoop van de portefeuilles wordt vaak op een kortlopende basis gefinancierd door een vaste groep van particuliere investeerders. De nu aan te trekken financiering dient als herfinanciering van portefeuilles die dit jaar zijn aangekocht tegen een langere looptijd. Hierdoor blijft er een grote deel van de kasstroom in de onderneming, hetgeen gebruikt kan worden voor wat kleinere aankopen. Naast de herfinanciering van de aangekochte portefeuilles, zal de ondernemer ook een deel van de vastgoedportefeuille herfinancieren.

Er zijn geen verdere investeringen nodig voor het integreren en uitbouwen van de portefeuille. HMN heeft de systemen en processen draaien om portefeuilles te analyseren. Dit vormt de basis voor cross selling en de verdere uitbouw van de portefeuilles.

Nu investeren

Investeer in HMN

Ivo Feeke

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar