Financiële informatie en risico’s

 

Geld uitlenen aan Holland Steen brengt risico’s met zich mee. Het grootste risico is dat de geldlening (en rente) niet kan worden terugbetaald.

Voordegroei heeft deze lening beoordeeld met een “Goed” en een bijbehorende “A-rating”.

De belangrijkste bevindingen van Voordegroei zijn:

  • De ondernemer en zijn vader hebben ruim ervaring in de particuliere vastgoedsector;
  • De kasstromen uit deze panden zijn ruim voldoende om de lasten uit de financiering te dragen. Indien 25% van de huurinkomsten wegvallen, kunnen de lasten uit de financiering nog steeds worden gedragen;
  • Er is sprake van een LtV van 48% bij verstrekking van de financiering;
  • De lening kent een uitstekende dekking door de zekerheden die zijn gevestigd;
  • De financiering van € 440.000,- is verantwoord.  Met het afgesproken aflossingsschema heeft Holland Steen voldoende mogelijkheden om de lening in een verantwoorde periode af te lossen. De huurstroom is ruim voldoende om de lasten te kunnen voldoen;
  • Een interessante propositie voor investeerders die een goed rendement wensen bij een beperkt risico.

Bestaande financieringen
• Achtergestelde lening ad € 61.000,- verstrekt door vader.

Zekerheden en voorwaarden
Ten behoeve van de investeerders zullen de volgende zekerheden worden gevestigd:
• Eerste hypotheek op al het vastgoed in bezit van Holland Steen B.V. en het vastgoed dat wordt aangekocht met een waarde van € 1.1753.407,- ;
• Verpanding van de huurpenningen; met een waarde van € 187.000,-
• Persoonlijke borgstelling van de ondernemer ad € 150.000,-;
• Achterstelling van de lening ad € 61.000,- verstrekt door Adema Sr;

Verder bezit de ondernemer in privé nog een 3-tal andere (verhuurde) beleggingsobjecten, met daarin een overwaarde van € 340.000,-. De DGA heeft zich bereid verklaard om vanuit privé een borgstelling van € 150.000,- te verstrekken. Voorts bestaat er de mogelijkheid om bij het beleggingsobject in Hoensbroek het parkeerterrein afzonderlijk te verkopen aan een ontwikkelaar. Op dit aparte terrein rust nog een bestemmingsplan voor een nog te bouwen woning. Geschatte waarde van dit bouwblok bedraagt ca. € 100.000,-.

Mocht Holland Steen B.V. gedurende de looptijd van de lening dit terrein verkopen, dan zal de volledig opbrengst aangewend worden ter aflossing van de lening.

Ivo Feeke

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar