Financiële informatie en risico’s

Geld uitlenen aan BRU-Bin brengt risico’s met zich mee. Het grootste risico is dat de geldlening (en rente) niet kan worden terugbetaald.

Voordegroei heeft deze lening beoordeeld met een “Goed” en een bijbehorende “A-rating”.

 De belangrijkste bevindingen van Voordegroei zijn:

 • De ondernemerskwaliteiten achten wij meer dan voldoende voor het verder uitbouwen van de business van BRU-Bin. De kennis, ervaring en het netwerk van de ondernemers zijn uniek in de sector;
 • MTE is marktleider in haar segment. Het bedrijf heeft deze positie verworven door de stabiele klantrelaties, de hoge servicegraad en de uitstekende kwaliteit. Het bedrijf gaat voor een duurzame groei in plaats van korte termijn winsten;
 • De vraag naar bins is concreet en de prognoses zijn realistisch en goed onderbouwd. Alle klanten van MTE gebruiken bins, de bins bieden een waardevolle aanvulling op het huidige aanbod van MTE;
 • De bekendheid van de ondernemers met de ontwikkelingen en de problematiek bij de afnemers is onderscheidend ten opzichte van de andere spelers. Het is evident dat de business van BRU-Bin positief zal zijn voor MTE Group als totaal;
 • De aanvullende financiering van € 350.000,- is verantwoord en draagt bij aan de groei van het bedrijf. Met het afgesproken aflossingsschema heeft BRU-Bin voldoende mogelijkheden om de verdere groei intern te financieren en de lening in een verantwoorde periode af te lossen.

Structuur

MTE Group BV is voor 60% in handen van de oprichter Han Mulder en voor 40% van zijn zoon en opvolger Johan Mulder. BRU-Bin is een 50/50% joint venture van MTE Group BV en BRU Tech Holding B.V. van Willem van Kooten. Willem van Kooten (ex-Shell) fungeert als stille vennoot.

Bestaande financieringen

 • Een lening bij investeerders van CCF met een gezamenlijk restbedrag van €195.000,-
 • Een tweetal leningen bij particuliere investeerders van in totaal €204.000,-
 • De lease van 2 heftrucks met een gezamenlijk restbedrag van €48.000,-
 • Een achtergestelde lening van de DGA van €752.000,-
 • Daarnaast is er een rekening courant bij de ING met een faciliteit van €555.000,-

 

Zekerheden

 • Garantstelling MTE Group BV (Hoofdelijkheid);
 • Verpanding van de bins die worden aangeschaft met de financiering van Voordegroei;
 • Persoonlijke borgstelling van de aandeelhouders Han Mulder en Willem van Kooten voor ieder € 50.000,-;
 • Geen dividenduitkeringen tot het moment dat de solvabiliteit minimaal 25 % bedraagt (vast te stellen bij de periodieke monitoring)
 • De huidige achtergestelde lening van JOED Holding BV in MTE Group BV blijft achtergesteld en er vindt geen aflossing plaats tot het moment dat de solvabiliteit minimaal 35% bedraagt (vast te stellen bij de periodieke monitoring) .

 

De beoordeling is gebaseerd op de historische resultaten en de prognoses voor 2018 na financiering. Voor de analyse van BRU-Bin is gebruik gemaakt van de bestaande cijfers van MTE Group. BRU-Bin is een nieuwe activiteit van MTE Group en is voor 50% in handen van MTE Group. MTE Group staat volledig garant van Bru-Bin. Voor de prognose is zowel gekeken naar BRU-Bin als naar MTE Group. De gepresenteerde cijfers zijn de gecombineerde cijfers van MTE Group en BRU-Bin.

Rentabiliteit

De omzet van MTE Group bedroeg in 2015 en 2016 circa € 6 mln. In 2017 is deze gegroeid naar € 8,5 mln. De verwachtingen voor 2018 zijn in lijn met 2017 en sluit aan bij het voorzichtige en weloverwogen beleid van het management. Door toevoeging van de productie van BRU-Bin wordt de spreiding van de omzet vergroot. De EBITDA houdt logischerwijs gelijke tred met de verwachtingen.

Solvabiliteit

Over de periode 2015-2017 is de solvabiliteit gedaald van 40% naar rond de 30%. De sterke groei in 2017 is daar deels debet aan. Vanaf 2018 stijgt de solvabiliteit weer naar 40%, wat voor deze sector bovengemiddeld is.

Liquiditeit

De liquiditeit is als gevolg van de geprognosticeerde groei van de omzet, aflossingsdruk en de te betalen rente beperkt. Doordat de eerste periode de lening aflossingsvrij is, ontstaat er genoeg ruimte om de groei te realiseren en ruimte in liquiditeiten op te bouwen. Vanaf 2019 zien we een sterke verbetering van de cash flow.

Winst en Verliesprognose

De gecombineerde winst- en verliesrekening zien er op basis van de omzetprognoses en de beschreven aannames als volgt uit:

Balans

Hieronder geven we de gecombineerde balans weer tot en met 2020:

Kasstroomberekening

Hieronder vermelden we de kasstroom uit operationele- en financieringsactiviteiten op basis van de gecombineerde prognoses tot en met 2020:

Nu investeren

Investeer in BRU-Bin

Ivo Feeke

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar