De onderneming

Onderscheidend door de persoonlijke benadering, succesvol in de uitvoering en hoog gewaardeerd door haar klanten.

HMN is een onafhankelijke financiële dienstverlener op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen en kredieten voor voornamelijk particulieren.  Zij begeleiden en adviseren hun klanten bij het afsluiten van de financiële producten. Zij doen dit op basis van een totale financiële en persoonlijke inventarisatie van wensen, mogelijkheden en risico’s. Zo worden naast fiscale regelingen ook mogelijkheden voor verduurzaming van woningen als zonnepanelen, isolatie en warmtepompen, meegenomen in het advies.

De inkomsten uit de financiële dienstverlening bestaan uit provisie op de kredietportefeuille, provisie op de niet complexe schadeverzekeringen en vergoedingen die klanten betalen voor advisering en afsluiten van producten. Daarnaast is een onroerend goed portefeuille aanwezig met 15 goed verhuurbare panden. Er heeft zich nog nooit leegstand voorgedaan in één van de panden.

De gemiddelde waardering die HMN hiervoor van haar klanten krijgt, is een 9.

De onderneming is gestart in 2003 met het adviseren en bemiddelen op het gebied van hypotheken, verzekeringen en kredieten. De onderneming is in de eerste jaren snel gegroeid. De grote wijzigingen in de beloningsstructuur en vergunningsplicht met bijbehorende voorwaarden hebben er voor gezorgd dat er vanaf 2007 een periode was dat de zaken moeizaam gingen. Vanaf 2011 heeft het herstel zich afgetekend en was er weer ruimte voor groei.

De totale portefeuille wordt geserviced door volmacht bedrijf VCN in Nuenen. Hierdoor zijn de administratieve taken (o.a. polis administratie en incasso premies) uitbesteed. Voor de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van de diensten van AKSO Administratie.  HMN beschikt over alle vereiste certificeringen en is een efficiënte organisatie. Het bedrijf is in staat om grote volumes af te handelen door de samenwerking met het volmacht bedrijf.

Vanuit de bestaande verzekeringsportefeuille is vanaf 2011 een actief beleid gevoerd gericht op het kopen van portefeuilles van andere kantoren die stoppen of hun focus verleggen. Bij de aankoop wordt een bedrag betaald dat ligt tussen de 1 tot 3 keer de doorloopprovisie in de portefeuille. Dit betekent dat de aangekochte portefeuille zich, zonder de verkoop van aanvullende polissen, in maximaal 3 jaar terugverdient.

De portefeuilles die worden gekocht, kenmerken zich over het algemeen door een lage polis dichtheid, waardoor er ruimte is voor uitbreiding van de dienstverlening. Na aankoop van een portefeuille wordt het bestand gescreend op mogelijkheden om aanvullende producten of diensten te verkopen. De klanten worden benaderd voor het maken van een afspraak met een adviseur. Door de persoonlijke benadering, is HMN in staat om de polis dichtheid behoorlijk te verhogen. De historie van HMN toont dat er nauwelijks sprake is van een verloop in het klantenbestand. Minder dan 5% haakt af na wijziging van de tussenpersoon binnen een jaar van overname. Dit is een uitstekende score en kenmerkt de effectieve en persoonlijke aanpak van HMN.

De markt

De markt voor het financieel advies aan particulieren is de afgelopen 10 jaar sterk in beweging geweest. Na de invoering van de WFT en de vergunningsplicht bij de AFM is het aantal tussenpersonen in Nederland sterk teruggelopen. Enerzijds doordat partijen soms niet konden voldoen aan de wettelijke eisen. Anderzijds door het gewijzigde verdienmodel dat niet door iedereen gevolgd kon worden. Deze sanering van de sector is nog steeds niet afgerond. Dit bezorgt met name de kleine kantoren veel hoofdbrekens. Er komen hierdoor nog steeds veel portefeuilles op de markt van tussenpersonen die ermee stoppen.

De macht van de verzekeraars, hypotheek- en kredietverstrekkers is behoorlijk groot. Zij bepalen met wie zij zaken doen. Hierbij richten zij zich voornamelijk op grotere partijen. HMN heeft met de huidige omvang en de gekozen werkwijze, voldoende kracht om de positie verder te verstevigen.
Daarnaast maken zij gebruik van de volmachten van VCN, waardoor zij niet direct getroffen worden door eventuele wijzigingen in het beleid bij de verschillende aanbieders.

Er is sprake van een groot aantal internetaanbieders. HMN concurreert niet direct met deze aanbieders. HMN biedt persoonlijke advisering via de adviseurs die bij de klant langs gaan en de adviseurs op kantoor die de klanten telefonisch kunnen helpen. Voor deze doelgroep is het geruststellend dat een professionele en deskundige partij hun belangen afweegt en er voor zorgt dat de nodige verzekeringen op een juiste wijze en tegen gunstige condities worden afgesloten. Voor hypotheken geldt dat veel mensen daarvan onvoldoende kennis hebben en graag gebruik maken van een onafhankelijke adviseur. HMN en Kredirect vervullen voor hun klanten deze behoefte.

Nu investeren

Investeer in HMN

Ivo Feeke

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar