De onderneming en de ondernemer

Holland Steen B.V. is opgericht in 2017. Het bedrijf is actief op de vastgoedmarkt. Holland Steen wil haar vastgoedportefeuille uitbreiden. De focus ligt op de aankoop van woningen, winkel- en kantoorpanden met het doel deze te verhuren. De uitbreiding van deze portefeuille is niet streekgebonden. Afgelopen twee jaar is een tweetal objecten verworven. Deze panden zijn verhuurd en vrij van hypotheek.

Het betreft de volgende twee bestaande beleggingsobjecten:

• Benedenwoning in Arnhem
Een van de beleggingspanden in een benedenwoning in Arnhem. Op dit pand rust een woonbestemming. Het betreft een benedenwoning in een wijk die zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld van een probleemwijk tot een trendy buurt die gewild is als woonwijk. Er zijn voldoende voorzieningen zoals restaurantjes en barretjes. Het object is daarmee courant voor zowel verhuur als verkoop. Geschatte waarde bedraagt € 75.000,-. Financiering is vanuit de familie gedaan, binnen Holland Steen BV is dit pand vrij van hypotheek.

• Woning in Lelystad
Deze woning is gelegen in één van de oudere wijken van Lelystad, redelijk dicht bij het centrum. Na zeer moeizame jaren is de prijsontwikkeling in Lelystad positief. Door inspanning van de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van het centrum wordt Lelystad aantrekkelijker om te wonen en trekt Lelystad meer nieuwe inwoners uit andere gemeenten. Afgelopen jaren zijn de prijzen gestegen en is de gemiddelde verkoopduur van woningen gehalveerd.
Het bovengenoemde pand in Lelystad, is door Mitchell vanuit privé ingebracht in Holland Steen BV als extra dekking voor de gevraagde financiering. De geschatte waarde bedraagt € 125.000,-, . Het object is vrij van hypotheek en verhuurd.

Holland Steen B.V. heeft daarnaast recent een drietal beleggingsobjecten aangekocht. Een derde partij neemt een deel van de objecten over door dit uit te ruilen tegen een ander project in Alphen aan den Rijn. Hierdoor is er sprake van een viertal nieuwe objecten.

Het betreft de volgende beleggingsobjecten:

1. Vier afzonderlijke woon-/winkelpanden in Ommen
Koopprijs bedroeg € 222.000,-, waarvan € 22.000,- was aanbetaald. De verwachte huuropbrengst bedraagt € 28.000,- per jaar. De panden zijn gelegen in het historische centrum van Ommen. De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met ondernemers van de stad veel geïnvesteerd om het centrum een regiofunctie te geven en aantrekkelijker te maken voor toeristen. Dit heeft geleid tot een impuls van (economische) activiteiten. De courantheid van de panden is hiermee verbeterd. De koopprijs is door een makelaar als reëel beoordeeld. Verhuur van deze objecten kan in gedeelten plaatsvinden. Deze panden zijn per 31-01-2019 door Holland Steen verworven, de eerste bezichtigingen met potentiele huurders zijn gepland.

2. Twee afzonderlijke woon-/kantoorruimtes plus een parkeerterrein in Hoensbroek
Koopprijs bedroeg € 205.000,- waarvan € 20.000,- was aanbetaald. De verwachte huuropbrengst bedraagt € 30.000,- per jaar. De bestemming voor deze panden wordt teruggezet naar wonen. De gemeente heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. Na omzetting is er sprake van twee ruime woningen die verhuurd zullen worden. Er is tevens een parkeerterrein aanwezig dat volgens het bestemmingsplan als bouwblok is aangemerkt en waarop een woning of een aantal garageboxen kunnen worden gerealiseerd. De ontwikkeling van de woningmarkt in Limburg/Hoensbroek blijft achter bij het landelijk gemiddelde. Er is echter een tekort aan huurwoningen en de provincie heeft samen met de gemeenten een plan opgesteld om te komen tot meer huurwoningen. Met de omzetting van kantoor- naar woonbestemming wordt invulling gegeven aan dit plan. De verhuurbaarheid van de woningen lijkt op basis van de marktomstandigheden goed en kan ter hand worden genomen na formele bevestiging van de woonbestemming. Het bouwblok kan worden verkocht aan derden. Mocht dit het geval zijn dan zal de opbrengst hiervan worden gebruikt om af te lossen op de nu te verstrekken financiering. Ook deze panden zijn op 31-01-2019 verworven door Holland Steen. Inmiddels zijn er serieuze gesprekken met een partij die het geheel wil huren.

3. Tweeentwintig woonruimtes in de regio Eemshaven

Het betreft hier een complex met zevenentwintig appartementen waarvan de koopprijs € 500.000,- bedraagt. Hiervan is € 50.000,- aanbetaald. Na de publicatie van de eerste tranche voor deze financiering heeft zich een koper gemeld voor 5 van de appartementen tegen een prijs van € 325.000,-. Dit bedrag wordt voldaan middels een uitruil waarbij Holland Steen 40% van een ontwikkelproject in Alphen aan den Rijn verkrijgt. Dat project wordt hieronder omschreven. Er is een intentieverklaring getekend voor de verhuur van het complex aan een partij die door het hele land huisvesting van arbeidsmigranten verzorgd. Deze locatie zal worden gebruikt voor werknemers van agrarische bedrijven in de regio en de Eemshaven. De huurstroom die hieruit resteert voor Holland Steen bedraagt € 105.600,-.

4. Project locatie Alphen aan den Rijn
Door de uitruil met de vijf appartementen in de regio Eemshaven krijgt Holland Steen een belang van 40% in een project in Alphen aan den Rijn. Het betreft hier een bedrijfspand waarin de komende periode 29 studio’s worden gerealiseerd voor bewoning en twee parkeergarages. De resterende 60% is eigendom van de vader van ondernemer. Gelijktijdig met de verwerving van de genoemde 40% wordt ook het deel van de vader overgedragen aan Holland Steen. De koopsom voor de laatste 60% blijft schuldig in de vorm van een achtergestelde lening. Rente en aflossing blijven schuldig tot de verbouwing is gerealiseerd of het project wordt verkocht. De te verwachten investering voor de verbouwing bedraagt € 800.000,-. De huurstroom na verbouwing wordt geschat op € 180.000,- per jaar. Marktwaarde van het project in de huidige staat wordt geschat op € 900.000,-. Na verbouwing zal de marktwaarde ongeveer € 2.200.000,- bedragen.
Na de verwerving van bovengenoemde objecten is de vastgoedportefeuille van Holland Steen als volgt opgebouwd:

De kolom “marktwaarde” geeft een indicatie van de waarde die wordt toegekend aan de objecten op basis van aard en ouderdom van het object en de huurstromen. Ook voor de exploitatiekosten zijn aard en ouderdom van het object in acht genomen.  Voor het object in Hoensbroek en de regio Eemshaven geldt dat de marktwaarde een stuk hoger lijkt te liggen dan de koopsom. Dit wordt veroorzaakt doordat er nu sprake is van gebruik als kantoor. In de nieuwe situatie zal sprake zijn van bewoning. In Hoensbroek en omgeving overtreft de vraag het aanbod van huurwoningen.

De ondernemer

Mitchell is een ambitieuze ondernemer. Hij heeft van jongs af aan de handel in vastgoed meegekregen; zijn beide ouders zijn actief in deze branche. Hij deelt de passie voor vastgoed met zijn ouders. Enkele jaren geleden heeft hij besloten om in de voetsporen van zijn vader te treden. Mitchell volgt de opleiding tot Makelaar onroerend goed en werkt daarnaast al enkele jaren met zijn vader. De aanwezige kennis en ervaring van zijn vader en de wetenschap dat er financiële buffers zijn, geven Mitchell een uitstekende basis om zijn vastgoedambities verder uit te bouwen.

Ivo Feeke

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar