Aan elke investering zijn risico’s verbonden. Indien een bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen betekent dat mogelijk de resterende rente en aflossingen niet meer door de ondernemer worden betaald aan u. Om dit risico vooraf zoveel mogelijk te beperken hanteert Voordegroei een strikte selectie voordat een lening wordt aangeboden aan de investeerders. Als Voordegroei heeft bepaald dat de lening voldoet aan alle vereisten, zal middels de risicoklasse duidelijk worden gemaakt hoe groot de gemiddelde kans op wanbetaling door de onderneming is.

Bart Vemer

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com