Klachten kunnen gericht worden aan info@voordegroei.nl of per brief naar Voordegroei BV, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam. Binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een reactie van Voordegroei.

Klachten worden behandeld conform de klachtenregeling. De volledige procedure kunt u opvragen bij info@voordegroei.nl

Hier vindt u een verkorte beschrijving:

Voor een spoedige afhandeling van de klacht dient in ieder geval de volgende informatie verschaft te worden:

* Contactgegevens van de persoon die de klacht heeft

* Klacht met datum van indiening

* Omschrijving van de klacht.

Iedere klacht wordt zo snel mogelijk doorgestuurd naar de Compliance Officer die als klachtenfunctionaris zal optreden.

De Compliance Officer zal eerst trachten om samen met de indiener van de klacht tot een oplossing te komen. De klacht wordt binnen 4 weken na ontvangst van de klacht afgehandeld of met opgaaf van redenen vermeld waarom het langer duurt. De Compliance Officer stelt de indiener van de klacht schriftelijk op de hoogte van het oordeel van de klacht.

Bart Vemer

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com